VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nu finns en avsiktsförklaring mellan 3R/FVM och 108K

En avsiktsförklaring har tecknats mellan Sveriges tre stora regioners samarbetsprojekt kring framtidens vårdinformationsmiljö, 3R/FVM, och kommunernas formation 108K.

Framtidens vårdinformationsmiljö också kallad 3R/FVM är ett samarbetsprojekt mellan landets tre stora landsting/regioner: Stockholms Läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Dessa har beslutat att samarbeta kring framtidens vårdinformationsmiljö i programmet 3R/FVM.

De tre regionernas 108 kommuner har på sitt håll genom sina kommunförbund under 2015 formerat sig i ett gemensamt program kallat 108K. Förankringsarbetet pågår på alla nivåer och en struktur för styrning är etablerad. 108K är en jämbördig part i samarbetet med 3RFVM bland annat genom representation i den centrala styrgruppen för 3RFVM.

Nu har en avtalsförklaring tecknats mellan 3R/FVM och 108K som gäller under perioden januari 2016-december 2017.

Avsiktsförklaring

  • De tre regionala kommunförbunden inom 108K tilldelas var sin plats i den centrala styrgruppen för 3RFVM.
  • 108K deltar med egna resurser i den gemensamma projektledningens arbete och företräder där komm unperspektivet.
  • De tre kommunförbunden samordnar representationen i gemensamma arbetsgrupper i en omfattning som kommer att definieras i samråd och beslutas i styrgruppen.

 

  1. Läs hela avsiktsförklaringen här Pdf, 76 kB.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad