VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Hösten startas upp med två  konferenser: "Kraftsamling kring digitalisering" och "Dataskyddsförordningen"                         

Som en bra start på höstens arbete kan du få inspiration och "Kraftsamla kring digitaliseringen" men också få kunskap om vad Dataskyddsförordningen praktiskt kommer att innebära för kommunal verksamhet.

Målgrupper:

Konferensen om Digitalisering riktar sig till dig som är beslutsfattare, verksamhetsansvarig och ledande tjänsteperson inom region, kommuner och landsting.

Dataskyddsförordningen vänder sig dels till Personuppgiftsansvariga (Nämnd eller Styrelse) Jurister, verksamhetsutvecklare, IT-ansvarig, PuL-ombud, dataskyddsombud, systemförvaltare, informationsägare, chefer, politiker.

Mer information och anmälan till konferenserna

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad