VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Dags för övergång till Kommunikationstorget 2.0

Det är nu äntligen dags för övergång till Kommunikationstorget 2.0. Möjlighet finns att kombinera kommunikationstorget med uppkoppling till Internet och Sjunet.

Flera kombinationer finns och information om kostnader och tillvägagångssätt finns via: www.vastkom.se/kommunikationstorget

Önskan är att kommunen påbörjar utbytet genom att lägga en beställning före semestern.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad