VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.


Nyheter

  • En digital konferens om God och nära vård

    Vi bjuder in kommunerna till en digital konferens om God och nära vård samt nuläge kring revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet, med fokus på primärvårdsuppdraget.Vi har bokat upp fyra 2-timmars tillfällen under april och maj, läs mer här nedan.Medverkar gör bl.a. Lisbeth Löpare-Johansson och Ann...

  • Uppskov gällande krav på tillitsnivå 3
    På uppdrag av regioner och kommuner i Sverige har SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) drivit frågan om LoA3 (tillitsnivå 3) gentemot myndigheterna. Detta har resulterat i att eHälsomyndigheten, som hittills är de enda vi känner till som ställt krav på LoA3, den 9:e mars 2021 tagit beslut (dnr 2021/...

  • Ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland
    I februari antogs en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland som gäller tio år framåt. Den visar behovet av att ställa om Västra Götaland till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Strategin pekar ut riktningen för vårt gemensamma arbete och konkretiserar vad en sådan omställning...

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad