VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.


Nyheter

  • Rutin - Samtycke till informationsöverföring
    Den 5 oktober tog Ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg beslut om gemensam rutin för samtycke till informationsöverföring. Rutinen finns nu publicerad under styrdokument. Fortsatt arbete ska ske med att tydliggöra information till den enskilde kring inhämtat samtycke samt därefter gemen...

  • Kunskapsstyrning i samverkan inom psykisk hälsa
    Inom ramen för kunskapsstyrning i samverkan och det interimistiska kunskapsråd som startats har tjänstepersoner från kommunsidan utsetts för att ingå i arbetsgrupper inom programområdet psykisk hälsa.

  • Nationella kostnader för SITHS
    Inera har tidigare gått ut med information om att de nationella avgifterna per eTjänstekort (SITHS-kort) kommer att höjas från 54kr/år till 85kr/år. Det nya priset kommer gälla från och med att ny funktionalitet lanseras men tidigast från 2021. Således kommer också den fakturering som sker idag från...

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad