VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.


Nyheter

 • Deltagare till team i FVM-upphandling sökes
  I upphandlingen av kärnssystem inom framtidens vårdinformationsmiljö finns möjlighet att delta på olika sätt.
  • Vi har samlat en kontaktlista till varje kommun. För mer formella förfrågningar
  • För specifika inbjudningar går vi genom de etablerade nätverk som respektive kommunalförbund håller i
  • Via hemsida...


 • Handlingsplan för Digitalisering
  På hemsidan kan styrande dokument för den regionala digitaliseringsatsningen nås. Aktuellt är framförallt den nyligen beslutade handlingsplanen för 2017 samt måluppfyllelse 2016.

 • Byt perspektiv.
  Från vårdgivare till individ.

  Ditt eller mitt ansvar? Vem betalar? Det är tyvärr förekommande tvistefrågor när hälso- och sjukvårdsansvaret för en enskild patient eller brukare diskuteras mellan landsting och kommun i Västra Götaland. Vårt nya hälso- och sjukvårdsavtal ska stödja och underlätta samverkan och åtta vägledande pati...

 • Alla kommuner i länet deltar i gemensam upphandling
  Idag har Västra Götalandsregionen gått ut i upphandling för framtidens vårdinformationsmiljö. Deltagande i denna är länets samtliga 49 kommuner.Deltagandet ser ut enligt följande:Kommunal HSL-dokumentation
  25 kommuner deltar.
  Elevhälsa
  34 kommuner deltar.
  Informationsöverföring/informationsdelning mella...

 • Hemtjänst och hemsjukvård 2017 i annan kommun
  Styrelsen rekommenderar kommunerna i VG att följa vissa ersättningsnivåer när det gäller hemjänst och hemsjukvård i annan kommun 2017.

 • Att ta emot nationella riktlinjer och andra nationella stöddokument i Västra Götaland
  Den 24 februari genomfördes en workshop om regionala samverkans- och stödstrukturer för gemensam kunskapsutveckling inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.Workshopens resultat och hur den förberetts finns presenterad i denna rapport Pdf, 637 kB.

 • Hälso- och sjukvårdsavtalets vägledande patientfall publicerade
  Vägledande patientfall för stöd i den praktiska tillämpningen av Hälso- och sjukvårdsavtalet. För att underlätta praktisk tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland finns gemensamt framtagna tillämpningsanvisningar i form av åtta vägledande patientfall. Samtliga patientfall genomsyras av avtalets värdegrund där det gemensamma ansvaret med individens perspektiv är i centrum.

 • VGR startar om upphandling för framtidens vårdinformationsmiljö - FVM
  Västra Götalandsregionen Den pågående upphandlingen av ett nytt kärnsystem i programmet framtidens vårdinformationsmiljö har avbrutits och en ny ansökningsinbjudan kommer att tas fram och skickas ut. Anledningen är på grund av bristande konkurrens. Detta innebär att den fullmakt som undertecknats av de 21 deltagande kommune...

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad