VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.


Nyheter

  • Översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet med Västra Götalandsregionen

    VästKoms styrelse beslutade den 23 juni att fastställa organiseringen för översyn av kommunernas avtal med VGR kring hälso- och sjukvård. Beslutet innebär att en organisation skapas där vi stärker det politiska inflytandet genom en egen beredningsgrupp för avtalsöversynen. Utöver det löpande arbetet...

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad