VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.


Nyheter

  • Lyckade spridningskonferenser kring eHälsa
    Länets eHälsosamordnarne Vi har nu genomfört två lyckade spridningskonferenser kring eHälsa i Göteborg och Skövde. Totalt närvarade cirka 200 personer. Konferenserna genomsyrades av ett öppet klimat där både goda erfarenheter, men också utmaningar och motgångar diskuterades.

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad