VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.


Nyheter

 • Distansmöte via Video
  Den samordnade vård-och omsorgsplaneringen vid utskrivning från sjukhus har hittills i huvudsak skett som direkt- eller telefonmöte. Det finns erfarenhet sedan tre år tillbaka av vårdplaneringsmöte via videokonferensanläggningar i begränsade områden inom Västra Götaland. Införande av ett regionalt k...

 • Ny överenskommelse till stöd för en evidensbaserad praktik
  Regeringen har tecknat en ny överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om stöd för en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten.

 • God nyhet för landets kommuner kring demensföreskrifter
  Socialstyrelsen återkallar demensföreskrifterna. De nya föreskrifterna för bemanning på äldreboende senareläggas och kommer inte att träda i kraft 31 mars 2015.

 • Vad är ett e-arkiv
  e-arkiv Tillsammans med en arbetsgrupp i GR har vi tagit fram ett utbildningsunderlag för att på ett enkelt sätt förklara vad ett e-arkiv är, samt att visa vilken nytta detta medför utifrån olika perspektiv.Dokumenten hittar du på denna sidan

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad