VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.


Nyheter

  • Götene först ut med öppen data
    Götene kommun är först ut med öppen data bland kommunerna i Västra Götaland. Öppna data innebär att digital information blir fri att använda och ger en ökad tillgänglighet till den information som finns i en kommun. Målet är att främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

  • Seminarium kring erfarenheter och möjligheter att införa Digitala Trygghetslarm
    Runt om i Sverige pågår omfattande arbeten där fokus på digitala trygghetslarm med tillhörande tjänster öppnar upp för nya framtida innovativa trygghetskoncept.

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad