VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.


Nyheter

  • Götene först ut med öppen data
    Götene kommun är först ut med öppen data bland kommunerna i Västra Götaland. Öppna data innebär att digital information blir fri att använda och ger en ökad tillgänglighet till den information som finns i en kommun. Målet är att främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

  • Behöver din kommun en kravspecifikation för eTjänsteplattform?
    Ska din kommun köpa in eller byta till annan e-tjänsteplattform? Är ni intresserad av att tillsammans med andra kommuner i Västra Götaland ta fram en kravspecifikation och utveckla ett samarbete kring en e-tjänsteplattform? Då ska du fortsätta läsa alternativt skicka informera den som arbetar centra...

  • Seminarium kring erfarenheter och möjligheter att införa Digitala Trygghetslarm
    Runt om i Sverige pågår omfattande arbeten där fokus på digitala trygghetslarm med tillhörande tjänster öppnar upp för nya framtida innovativa trygghetskoncept.

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad 2020-04-02


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084