VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.


Nyheter

  • Arbetet med ett nytt samarbetsavtal om hjälpmedelsförsörjning startar!
    Tisdagen den 24 juni sammanträdde VästKoms arbetsutskott och Samrådsorganet med VGR och där det konstaterades att samtliga kommuner som inkommit med svar (47 st) på VästKoms fråga om alternativ för det fortsatta arbetet, har beslutat att förorda att ett nytt avtal träffas med VGR. Samrådsorganet bes...

  • Information från eArkiv-dagen
    E-arkiv - Så gör du! Den 3 Juni genomfördes en utbildningsdag med eArkiv som huvudämne. Intresset för eArkiv var mycket stort och samlade över 100 deltagare. Vi vill rikta ett stort tack till våra talare som delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Vi är övertygade om att de bidrog till inspiration och idéer t...

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad