VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.


Nyheter

 • Pris för årets "IT-person 2014"

  KommITS, en mötesplats för kommunala IT-frågor delade under kvällen den 29 april ut priset ”Årets IT-person 2014”. Priset gick till Joakim Svärdström, nuvarande regionutvecklingschef på Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund samt tidigare länssamordnare på VästKom med följande motivering.

 • E-Arkiv - erfarenhets- och inspirationsdag
  E-arkiv - Så gör du! Den 3 Juni bjuder VästKom och GR i samverkan in till en högaktuell erfarenhets- och inspirationsdag om eArkiv!

 • Tillgång till Internet för medarbetare, elever och privatpersoner

  I VästKoms arbete med åtkomst av digitala resurser mellan kommuner och region har ett antal olika alternativ beaktats. Denna information kan ses som en nulägesbild som beskriver de möjligheter som kommunen kan ge medarbetare, elever och privatpersoner.Omvärldsbild öppen tillgång till Internet
  • SKL bes...

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad