VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.


Nyheter

  • Nyhetsbrev eHälsa - eTjänster
    Läs om vad som hänt inom eHälsa 2013 avseendeinsatsområdet eTjänster samt lite information om vad som kommer att hända 2014.

  • Anteckningar från kommungemensamma samverkansgrupper
    Den 4 februari, hölls möte med den för Västra Götalands kommuner gemensamma styrgruppen SSVIT (Strategiska Styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT). Möte hölls även för den med VGR gemensamma styrgruppen SITIV (Styrgrupp IT i Väst).Anteckningar från dessa möte, samt andra grupper som ha...

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad 2020-04-02


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084