VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.


Nyheter

  • VästKoms verksamhetsplan 2014
    Styrelsen för VästKom beslutade vid sitt sammanträde den 19 december 2013 att fastställa bifogade förslag till verksamhetsplan 2014 för VästKom. Verksamhetsplanen har tre huvuddelar:
    • Samverkan Välfärd
    • IT-samverkan
    • Samverkan inom regional utveckling

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad 2020-04-02


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084