VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

systemkartan

I samverkan med göteborgsregionen driver Västkom Webbplatsen systemkartan.se.

Systemkartan.se är en webbplats för kartläggning och jämförelse av IT-system mellan kommuner och andra organisationer inom offentlig sektor. På systemkartan.se kan kommuner lägga upp information gällande de system som man har i sin verksamhet.

Systemkartan.se har funktionalitet att sammanställa och presentera dessa system på olika sätt beroende på vilket behov man har. Systemkartan.se är skapad för att bland annat ge svar på dessa frågor:

  • Vilka system har vi i kommunen?
  • Vilka system har andra kommuner?
  • Vilka kommuner har samma system som vi har?
  • När går avtalstider ut?
  • Vem kan jag kontakta för att ställa frågor om deras system?


Hur kan jag ansluta mig?

Varje kommun utser en kommunadministratör som ansvarar för att information om kommunens IT-system registreras på systemkartan.se Länk till annan webbplats.. Detta brukar oftast vara en person med ansvar för övergripande förvaltning av IT-system som ex. IT-chef. När en administratör har skapat konto kan övriga användare i kommunen ansluta sig.

Kommunadministratören har följande behörigheter

  • Kommunadministratören kan utse upp till 10 ytterligare redaktörer som kan hjälpa till lägga till och redigera system.
  • Huvudadministratören kommer också ansvara för att godkänna övriga kommunanvändare. Detta kan antingen göras manuellt, eller per automatik med ett mail till administratören när en kommunmedarbetare söker behörighet till tjänsten.

Obs! Lägg även till kontaktuppgift till kommunen. Varje kommun har endast en kontaktväg in. Detta är för att undvika omfattande administration för er om varje system skulle haft en egen kontaktperson. Detta lägger ni också in under ”min organisation”

LÄNK

Endast den som kommunen utser som huvudansvarig klickar på följande länk:

https://systemkartan.se/registrera/kommun Länk till annan webbplats.


Karta över anslutna kommuner (uppdaterad 2019-09-16)

Systemkartan

Senast publicerad