VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kontakter Program Millennium Option 1

Vi representerar 49 kommuner i Program Millennium Option 1

Mejla oss gärna på fvmvastkom@vastkom.se om du har frågor.

Ann-Charlotte Järnström

Karl Fors

Projektansvarig Program Millennium Option 1

Tel. 072-566 30 70

Ann-Charlotte Järnström

Erik Lindskog

Tf. Projektledare Program Millennium Option 1

Tel. 076-135 10 70

Ann-Charlotte Järnström

Cornelia Moseid

Ansvarig för funktionella krav och effekthemtagning

Tel. 0707-16 42 07 

Ann-Charlotte Järnström

Rosanna Björklund

Delprojektledare Implementering och projektledning

Tel. 073-822 21 58

Ann-Charlotte Järnström

Fredrik Holm

Delprojektledare IT

Tel. 0708-13 91 56

Thomas Wennersten. Foto privat.

Annelie Amigelius

Delprojektledare Utbildning, support och förvaltning

Tel. 073-536 40 94

Senast publicerad