VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Öppen dörr - Digitalisering

Arbetar du på strategisk nivå med digitalisering inom vård och omsorg i, eller för, de 49 kommunerna i Västra Götaland?

Då välkomnar vi dig till Öppen dörr: Digitalisering inom vård och omsorg!

Möjlighet till erfarenhetsutbyte kring digitalisering inom vård och omsorg

Vi vill öppna en dörr till ett digitalt konferensrum som rymmer medarbetare från hela länet att dela med sig av och hämta in erfarenheter från varandra. Här kan du lyfta inspel kring pågående satsningar, nationella såväl som lokala och regionala, ställa frågor till andra och inte minst knyta värdefulla kontakter.

Öppen dörr: Digitalisering inom vård och omsorg
Du kommer som du är - kunnig, intresserad och utvecklingsfokuserad och i behov av erfarenhetsutbyte. Tillsammans checkar vi in och sedan prioriterar vi gemensamt vad ni som deltar vill använda tiden till. Kanske vill du dela en problembeskrivning eller ett lyckosamt arbete och ha en dialog med gruppen, eller ställa en fråga att gemensamt föra en dialog om. Ingen punkt blir längre än 20 minuter inkl. dialog. Tillsammans dokumenterar vi i slutet så att alla har något med sig och den publiceras sedan på denna sidan.
För den som undrar vem som är ordförande - Ja det kommer att variera.

Längst ner på den här sidan hittar du en länk som fungerar till samtliga tillfällen vi öppnar dörren och du behöver aldrig svara på en möteskallelse eller inbjudan - du kliver in och deltar aktivt.

Kort sagt: Träffen faciliteras av VästKom och det är ni alla som deltar som tillsammans sätter agendan för varje träff, det bygger helt på vad just ni som deltar vill prata om och presentera för varandra!

Bakgrund
VästKom är de västsvenska kommunalförbundens samorganisation. Vi företräder och samordnar de 49 kommunernas intressen på regional nivå och tillsammans med kommunalförbunden. Under flera år har kommunerna och kommunalförbunden samarbetat och samverkat inom området digital verksamhetsutveckling med VästKom som arena.

VästKom uppmärksammas ofta på att det finns ett fortsatt högt behov i kommunerna att mötas kring digitalisering. Samhällets utveckling med tillhörande krav på den kommunala sektorn att erbjuda tjänster, produkter och arenor digitalt indikerar att behovet kommer att kvarstå eller till och med öka. På olika sätt får vi till oss kommunernas behov av att veta om varandras arbeten, initiativ och utveckling i frågor inom området och att förmågan att samlas kring detta inte riktigt räcker till i vardagen. Därför vill vi nu tillsammans med er skapa en arena där medarbetare i kommunkollektivet Västra Götaland kan träffas för samtal och erfarenhetsutbyte.

Du har väl inte missat möjligheten att samverka kring gemensamma lösningar och på så sätt bidra till en tydligare dela-kultur i offentlig sektor genom Dela Digitalt?
Dela Digitalt är en portal för samverkan, erfarenhetsutbyte, samfinansiering och gemensam verksamhetsutveckling inom offentlig sektor.

Välkommen att delta via länken nedan:

Mötestider 2022

Fredag 9 december

Klockan 10:00-12:00

Mötestider 2023

Torsdag 2 februari

Klockan 10:00-12:00

Senast publicerad