VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Inera programråd

Inera logga

Inera AB är ett aktiebolag som ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med de 21 regionerna samt 288 (av 290) Sveriges kommuner. Ineras uppdrag styrs och finansieras av ägarna enligt: https://www.inera.se/om-inera/ineras-uppdrag/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att ge påverkan och öka insyn finns ett etablerat så kallat programråd för kommunerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., det finns även ett för regionerna. Varje län har till dessa en utsedd representant. För Västra Götalands län har Karl Fors, VästKom utsetts. I gruppen från Västra Götaland finns också Carina Helgesson-Björk som representerar Göteborgs stad.

Programrådet är att ses som en kanal mellan kunderna (kommunerna) och Inera där kommunerna kan ge rekommendationer till Inera och vi tillsammans föra en dialog kring de erbjudanden som ställs. Vikten av att kommunernas tankar och funderingar kommer fram till programrådet kan inte nog understrykas och vi vill därför bjuda in till samtal för att möjliggöra insyn och påverkan.

Öppet programrådssamtal!
Dörren till vårt samtal står öppen vid två tillfällen inför varje programrådsmöte. Där kan du som företrädare för din kommun i Västra Götaland komma in en stund, när du vill under den avsatta timmen, och dela med dig av det som du och din kommun tycker är viktigt. Detta tas sedan med till programrådsmötet.

Du behöver med andra ord inte anmäla din närvaro eller vara med hela timmen. Du knackar lite lätt på dörrkarmen och tar ett kollegialt samtal för att lyssna in samt dela tankar och funderingar!

Mötestider 2022

Öppen dörr #1

Öppen dörr #2

Ineras programrådsmöte

19 september, klockan 10.00 - 11.00

20 september, klockan 14.00 - 15.00

22 september (heldag)

10 oktober, klockan 10.00 - 11.00

11 oktober, klockan 14.00 - 15.00

12 oktober (heldag)

21 november, klockan 10.00 - 11.00

22 november, klockan 14.00 - 15.00

25 november (heldag)Vi öppnar vår mötesdörr via nedan uppgifter:

Klicka här för att ansluta till mötet Länk till annan webbplats.


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQzZWVhNTQtMTIwYi00YzUyLWI0ZjctZTE2YzcyMzc0YTVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2966270-3402-4a6a-a257-acc29dd01dd7%22%2c%22Oid%22%3a%22fd6542a3-f216-45a6-9c60-7d53f23f87aa%22%7d Länk till annan webbplats.

Till varje möte delas dokument, dessa läggs nedan cirka 2 veckor före varje möte.

Underlag till möte

Senast publicerad