VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Användningsområden

I en kommun finns många yrkesgrupper som behöver kontrollera personuppgifter. Det kan vara tjänstemän inom:

 • överförmynderi
 • löner/personal
 • socialtjänst
 • barnomsorg
 • skola
 • kulturskola
 • bibliotek
 • ekonomi
 • med flera

Ibland görs även undersökningar eller andra utskick som riktar sig till olika målgrupper där personuppgifter är ett viktigt underlag.

Webbapplikationen - kontroll av personuppgifter
Göteborgs stad och Mölndals kommun har använt Västfolket under många år och inom olika verksamheter för att kontrollera personuppgifter.

Vad kan jag se i registret?

De uppgifter som finns är bland annat

 • personnummer/samordningsnummer*
 • namn
 • adress**
 • postnummer och postort
 • flyttdatum
 • nyckelkod***
 • civilstånd samt datum för ändring av civilstånd
 • relationer dvs make/maka, partnerskap, barn samt vårdnadshavare finns tillgängligt i databasen

Vad du kan se styrs av behörigheten. Alla kan till exempel inte se relationer. Det finns tre typer av behörigheter.

*Personnummer/samordningsnummer
Samordningsnummer visas bara om man har skrivit in hela samordningsnumret och den sökningen går alltid till Skatteverket.

**Adress.
Det finns 3 adresser i Västfolket: Folkbokföringsadress, Särskild postadress och Utlandsadress. En person kan ha både särskild postadress och folkbokföringsadress. Skall man skicka brev bör man använda sig av den särskilda postadressen, personen har meddelat Skatteverket att de vill ha posten till denna.

***Nyckelkod (den koden kommer från kommunen).
Du kan INTE se uppgifter på personer med sekretessmarkering från Skatteverket
Sökning kan ske på ett unikt personnummer, på intervall av personnummer eller på namn.
Om personen inte finns med i Västfolket och du har skrivit in hela personnumret kommer sökningen att gå vidare till Skatteverket och hämta uppgifter därifrån.
På varje flik finns en Hjälp-knapp. Trycker du på den får du en beskrivning på hur du skall fylla i fälten. 

Innehåll och funktioner i Västfolket Pdf, 140 kB, öppnas i nytt fönster.

Större urval

Du kan beställa specialurval från registret. Kostnader i samband med beställning av filer osv där manuell hantering krävs kommer att debiteras beställaren.

Webbtjänster (web services)

Med hjälp av webbtjänster kan olika system hämta personuppgifter från Västfolket. På så sätt har verksamhetssystemen aktuella personuppgifter. Detta underlättar och spar tid för handläggare men kan även underlätta för brukare.

Idag finns redan flera integrationen framtagna.

Exempel på system som är integerade med Västfolket
SystemOmråde

Medidoc

Journalhantering, labbinformation och kommunikation

Klara SVPL

Samordnad vårdplanering

INDRA

Gymnasieantagningen

Journal3

Journalsystem

Asynja

Webbaserat Journal/verksamhetsstödssystem

PMO

Elevhälsa och barn och ungdomshäsovård

KIV

Katalog i Väst

Provisio

Beräkning av ersättning till privata vårdgivare

Flexite

Ärendehanteringssystem

Pascal

Ordinationsverktyg

Raindance

Ekonomisystem

Samt system för:

 

 

e-recept

 

Habilitering

 

Färdtjänst

 

 

 

 

Kontakt Karl Fors

Karl Fors
Enhetschef Digital verksamhetsutveckling

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se

Senast publicerad