VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Västfolket upphör 2023

- befolkningsregister för kommuner i Västra Götaland

VästKom har gett stöd till kommunernas anslutning till Västfolket. Västfolket ersätts nu av Ineras PU-tjänst och Västfolket kommer att upphöra som tjänst 2023.

Som ett samlat arbete hos VGR, kommer VGR renodla sina interna Personuppgiftstjänster (PU) och med bakgrund av detta så kommer Västfolket, som har erbjudits kommunerna, att upphöra som tjänst per 2023.

Framtid

Tjänsten kommer att ersättas av Ineras PU-tjänst Länk till annan webbplats. länk till extern webplats.

Frågor

För eventuella frågor kring påverkan av att befintlig tjänsts upphörande, hur tjänsten kan ersättas eller andra frågor, vänligen kontakta

fredrik.holm@vastkom.se

Kontakt Karl Fors

Karl Fors
Enhetschef Digital verksamhetsutveckling

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se

Senast publicerad