VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Uppdrag i samverkan med IT-universitetet

Bakgrund

Sedan 2017 har Västkom samarbetat med IT-universitetet där elever i kursen för tillämpad IT-management fått uppdrag från kommunerna i Västra Götaland för att utreda och undersöka frågor rörande digitalisering inom kommunenal verksamhet.

Uppdrag 2018

Under hösten 2018 fick kommunerna inkomma med uppdragsförslag som sedan valdes ut för utdelning till eleverna i kursen. På denna sidan sammanställer vi dessa uppdrag tillsammans med en sammanfattande presentation. Grupperna presenterade sitt resultat den 10 Januari 2019.


Sammanfattande presentation Powerpoint, 490 kB.


Uppdrag 1

Hur kan AI och robotisering påverka arbetsuppgifter, inom kommunal verksamhet?

Presentation Powerpoint, 1 MB.

Rapport Word, 85 kB.

Uppdrag 2

Robotic Process Automation

Presentation Pdf, 6 MB.

Rapport Pdf, 194 kB.

Uppdrag 3

En förstudie som utreder för- och nackdelar med kommungemensam support för verksamhetssystem

Presentation Pdf, 124 kB.

Rapport Pdf, 438 kB.

Uppdrag 4

Modellering och simulering i offentlig sektor

Presentation Pdf, 438 kB.

Rapport Pdf, 434 kB.


Senast publicerad