VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Regional strukturerad omvärldsbevakning

Bakgrund

Som ett stöd för både beslutsfattare och andra personer i kommuner och regioner som är engagerade i arkitekturfrågor tar Inera, tillsammans med några kommunrepresentanter, fram en strukturerad omvärldsbevakning. Den ger en samlad bild över beslutade och pågående initiativ inom EU och nationellt. På länken nedan kan du läsa mer om Ineras arbete med den strukturerade omvärldsbevakningen. Där hittar du bland annat en presentation och djupare information.

På regional nivå gjorde Västkom 2019 en sammanställning av regionala aktiviteter som kompletterar den nationella omvärldsbevakningen med regionala initiativ. Informationen är presenterad på ett liknande sätt som det nationella dokumentet med ett fåtal justeringar.

Syfte

Syftet med den regionala strukturerade omvärldsbevakningen är att ge kommunerna i Västra Götaland en lättare överblick över regionala initiativ för att kunna förbereda verksamheten för kommande aktivitet.


Senast publicerad