VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kartläggning 2015 2015

2015 genomfördes en kartläggning av IT-system, det som nu hanteras i systemkartan

INLOGGNING FÖR ATT SE RESULTAT
KONTAKTUPPGIFTER

Välj kommun/kommuner. (Om du svarar för flera kommuner bockar du för samtliga). * (obligatorisk)


BAS OCH VERKSAMHETSSYTEM.
Bocka för de system som finns inom respektive verksamhet. Bocka i "Annat" om något eller några system saknas.
OBS!!! DU KAN SKIRIVA FLERA SYSTEM I TEXTRUTAN "ANNAT"
BARN OCH UTBILDNING * (obligatorisk)
BARN OCH UTBILDNING

VÅRD OCH OMSORG (SOCIALTJÄNST OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRD) * (obligatorisk)
VÅRD OCH OMSORG (SOCIALTJÄNST OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRD) Finns det enskilda appar/applikationer till mobiltelefoner och surfplattor som ger tillgång till system inom vård och omsorg? * (obligatorisk)MILJÖ OCH SAMHÄLLSPLANERING * (obligatorisk)
MILJÖ OCH SAMHÄLLSPLANERINGKULTUR OCH FRITID * (obligatorisk)
KULTUR OCH FRITID

TEKNISK VERKSAMHET * (obligatorisk)
TEKNISK VERKSAMHET

NÄMND- OCH KANSLIADMINISTRATION * (obligatorisk)
NÄMND- OCH KANSLIADMINISTRATION

EKONOMI SAMT BESLUTSTÖD * (obligatorisk)
EKONOMI SAMT BESLUTSTÖD
PERSONALADMINISTRATION * (obligatorisk)
PERSONALADMINISTRATION

KONTORSAPPLIKATIONER OCH WEBBPUBLICERINGSVERKTYG * (obligatorisk)
KONTORSAPPLIKATIONER OCH WEBBPUBLICERINGSVERKTYG
TELEFONI, HÄNVISNING OCH KOMMUNIKATION * (obligatorisk)
TELEFONI, HÄNVISNING OCH KOMMUNIKATIONMDM-VERKTYG (MOBILE DEVICE MANAGEMENT) FÖR MOBILER OCH LÄSPLATTOR etc. * (obligatorisk)
MDM-VERKTYG (MOBILE DEVICE MANAGEMENT) FÖR MOBILER OCH LÄSPLATTOR etc.


DISTANSMÖTEN * (obligatorisk)
DISTANSMÖTENHar din kommun tagit ett övergripande beslut om när man bör använda distansmöte? * (obligatorisk)
BASSYSTEM FÖR TEKNIK/INFRASTRUKTUR * (obligatorisk)
BASSYSTEM FÖR TEKNIK/INFRASTRUKTUR


E-SAMHÄLLET
E-samhället förutsätter verksamhetsutveckling med stöd av IT. Detta kan med fördel genomföras i samverkan. Genom Västkom genomförs redan idag flera insatser för att öka samverkan som till exempel genom e-hälsa, e-arkiv, säkerhet. Men vi kan bli bättre. Genom att inventera nuläget inom e-förvaltningsområdet och det fortsatta e-hälsoområdet skapas förutsättningar för att fler kommuner ges möjlighet att utveckla sina verksamheter.
E-TJÄNSTER
Hur arbetar ni med införandet av eTjänster?  * (obligatorisk)
E-TJÄNSTER


Vilket/vilka system används som eTjänsteplattform? OBS!!! Du kan skriva flera system i textrutan "Annat". * (obligatorisk)
Har din kommun integation mellan er e-tjänsteplattform och något verksamhetssystem? * (obligatorisk)


Prioriterade e-tjänster. Erbjuder din kommun någon av följande e-tjänster? * (obligatorisk)


KOMMUN-APP
Har din kommun en kommun-App * (obligatorisk)
KOMMUN-APP
E-FÖRVALTNING
Hur arbetar din kommun med e-blomlådan (senaste version 2014) * (obligatorisk)
E-FÖRVALTNING
E-ARKIV
Har din kommun för avsikt att avsätta resurser för e-arkiv under 2016 * (obligatorisk)
E-ARKIV
Har ni eller planerar ni att införa eArkiv/digitala arkiv?  * (obligatorisk)Om ni har eller planerar införa eArkiv, har ni då eArkiv som produkt genom


Om ni har eller planerar införa eArkiv, har ni då eArkiv som tjänst genomÖPPNA DATA
Har din kommun publicerat öppna data enligt PSI-direktivet * (obligatorisk)
ÖPPNA DATA

Har din kommun utsett en ansvarig för arbetet med öppna data * (obligatorisk)SYSTEMINTEGRATION
Systemintegration är ett begrepp inom Informationsteknologi. Begreppet innebär att flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans. För att detta ska fungera skapas en applikation som jobbar mot systemens olika gränssnitt. Då kan systemen skicka information till varandra automatiskt utan att behöva ha en person som sitter och manuellt matar in denna information.
Har din kommun riktlinjer för systemintegration? * (obligatorisk)SSBTEK
SSBTEK står för sammansatt bastjänst ekonomisk bistånd. Genom tjänsten kan handläggare inom socialtjänstens verksamhetsområde ekonomiskt bistånd få utlämnat information från a-kassorna, Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Tjänsten kan nås via direktintegration till verksamhetssystemet eller via Multifrågan som tagits fram av Sambruk.
Användning av SSBTEK eller Multifrågan * (obligatorisk)

MINA MEDDELANDEN
Är din kommun ansluten till nationella Mina meddelanden * (obligatorisk)
MINA MEDDELANDEN
ANSLUTNING TILL HSA
Har ni fullständig (automatiserad) uppdatering av HSA-katalogen? * (obligatorisk)
ANSLUTNING TILL HSA

KRAVSPECIFIKATION OCH UPPHANDLING
Finns intresse inom kommunen att ta fram gemensamma kravspecifikationer och även upphandla system med någon annan kommun?  * (obligatorisk)
KRAVSPECIFIKATION OCH UPPHANDLING


Har ni under det senaste året tagit fram en kravspecifikation? * (obligatorisk)ÖVRIGT


FRÅGOR


MEDIAPOOLEN

Samtliga kommuner i Västkom är delägare i Mediapoolen och har tillgång till digitala tjänster via http://www.mediapoolen.se/ Länk till annan webbplats.

Ladda ner information Pdf, 146 kB.

Senast publicerad