VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Eduroam- education roaming 

Genomförda uppdrag och projekt

Ett internationellt samarbete mellan utbildningsorganisationer för federerad inloggning där varje organisation svarar för att säkerställa sina användares rätt att logga in och få tillgång till Internet, är en kort sammanfattning av Eduroam. Eduroam är för närvarande endast till för organisationer relaterade till utbildning.

Fördelen med att vara med i Eduroam är att användaren, oavsett var i världen förutsatt att platsen är ansluten till Eduroam, kan använda sitt eget konto för att verifieras och få tillgång till Internet. Detta innebär att användaren inte behöver få ett gästkonto och lösenord att hålla reda på. Istället är det ett redan känt konto och lösenord som används.

Bli medlem i Eduroam

Det finns två sätt att vara med i Eduroam, antingen som identity provider (IdP), eller som service provider (SP).

Identity Provider, IdP

Att vara IdP är att ansluta sin organisation och låta sina användare kunna logga in där Eduroam är tillgängligt. Detta är att ingå i en federation och kräver mer än att vara Service Provider, som vem som helst kan bli. Organisationen måste vara med i Swamid, som är en del av Sunet, det svenska universitetsnätet. Det är kostnadsfritt att vara med i Swamid, och det är via detta medlemskap som organisationen förbinder sig att följa de krav som ställs för att ingå som IdP i Eduroam.

Service Provider, SP

Vilken organisation som helst kan bli SP vilket innebär att Eduroams-organisationers användare kan ansluta till Internet den vägen. Dvs den egna organisationens användare kan inte verifieras om organisationen enbart är SP. Exempelvis kan en kommun välja att inte låta sina användare kunna nå Internet via Eduroam men göra Eduroam tillgängligt på sitt bibliotek för andra användare. Det krävs inte medlemskap i Swamid för att bli SP.

Kostnad för Eduroam

Medlemskap i Swamid eller att vara SP för Eduroam är i sig kostnadsfritt. Det som kan medföra kostnader är den tekniska infrastrukturen som varje organisation själv står för. Eduroam bygger på Radius som är en beprövad standard och som finns inbyggd i mycket hårdvara ex Accesspunkter i trådlösa nätverk. Dessutom tillkommer kostnad för personalen att konfigurera och testa federationskonfigurationen. Detta kan ta någon dag i anspråk beroende på om liknande arbete gjorts tidigare.


Senast publicerad