VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Utbildning

​I början av Juni 2015 erbjöds ett antal utbildningar för att möta kommunernas behov av kompetensutveckling inom området e-arkiv.

Utbildningarna ägde rum under 3 dagar. Varje dag delades in i två delar (Förmiddag/eftermiddag). Varje del berörde ett specifikt område och riktade sig till en specifik målgrupp. Det fanns därför möjlighet för deltagaren att välja den del som passade just dem.

Plats: Göteborg

4 Juni

Kurs 1: Grundläggande kurs i informationshantering.

Målgrupp: Ansvariga politiker, verksamhetschefer, registratorer, handläggare

Kurs 2: Ansvar och roller – vem ska göra vad?

Målgrupp: Ansvariga politiker, verksamhetschefer, registratorer, handläggare

11 Juni

Kurs 3: Att kartlägga och klassificera information – den nya informationsredovisningen

Målgrupp: Verksamhetsansvariga, arkivansvariga, arkivredogörare/arkivombud och arkivarier eller motsvarande.

Kurs 4: Att upprätta en arkivbeskrivning och utarbeta en dokumenthanteringsplan

Målgrupp: Verksamhetsansvariga, arkivansvariga, arkivredogörare/arkivombud och arkivarier eller motsvarande.

17 Juni

Kurs 5: Vad är ett e-arkiv och vad krävs för att införa det?

Målgrupp: Verksamhetsansvariga, IT-chefer, arkivansvariga, arkivredogörare/arkivombud och arkivarier eller motsvarande.

Kurs 6: E-arkivet och våra verksamhetssystem

Målgrupp: Verksamhetsansvariga, IT-chefer, inköpare/upphandlare, arkivarier eller motsvarande.


Utvärdering

Utvärderingen av utbildningen gav ett positivt resultat som presenteras nedan


Utvärdering

Senast publicerad