VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

eArkiv

Genomförda uppdrag och projekt

Inom området fastställdes ett antal mål för arbetet med e-arkiv. Dessa mål innebar att Västkom skulle arbeta med aktiviteter och projekt som skulle leda till att:

  • 49 kommuner hade undersökt förutsättningar för samverkansprojekt kring införandet av e-arkiv.
  • Minst 1 samverkansprojekt kring e-arkiv startats upp i VG under 2015.
  • Minst 25 kommuner i VG har avsatt resurser i 2016-års budget för att arbeta med e-arkiv.
  • Under 2015 har regionarkivets ägare tagit ställning till om ett samarbete med VGs kommuner ska utvecklas.
  • Genomföra utbildningar inom minst 3 kunskapsområden för ämnet under året. 

E-arkiv fick under 2015 ett stort fokus med ett växande intresse under årets gång. Till höger kan du ta del av det resultat som de projekt och aktiviteter levererade under året.

Det mest konkreta resultatet var framtagning av en generell kravspecifikation utifrån SKL kommentus ramavtal. Kravspecifikationen togs fram tillsammans med kommuner i Västra Götaland. Kravspecifikationen kan användas som stöd i kommunens arbete med upphandling av e-arkiv.

Innan sommaren 2015 genomfördes även tre utbildningsdagar med fokus på e-arkiv. Under utbildningarna deltog upp emot 100 personer där man erbjöds en ökad kunskap och förståelse för e-arkiv och digital dokumenthantering.

Senast publicerad