VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Distansmöten

Det övergrigpande målet för distansmöten under 2015 är att 25 kommuner i VG har tagit ställning till resfria möten.

Syfte
Att stödja kommunerna i att påbörja eller vidarutveckla införande av resfria möten.

Bakgrund
Den stora merparten av Västra Götalands kommuner erhåller i dag någon form av distansmötesteknik. En kartläggning gjord i början av 2015 visar att Lync och Skype4B är den klart vanligaste tekniken för distansmöten. Skype4B har även Västra Götalands regionen valt som distanmötesteknik

I samma kartläggning ställdes frågan om man i respektive hade fattat något övergripande beslut om när distansmötesteknik ska användas. Endast 8 av Västra Götalands 49 kommuner hade fattat ett sådant beslut. Men 19 av Västra Götalands kommuner arbetar med att ta fram ett övergripand beslut kring distansmöten.

Detta framgår av kartorna nedan.

Adam Krantz
Digitaliseringsstrateg Skaraborg

Telefon: 076-136 47 41
e-post: adam.krantz@vastkom.se

Senast publicerad