VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Vi rekryterar!

Just nu söker vi efter erfarna, engagerade och drivna medarbetare till VästKom och Kommun-FVM.

Hälso- och sjukvårdens digitalisering är väsentlig för att kunna ge invånarna en god vård vilket inkluderar hälsa, vård och omsorg som bedrivs i kommunal regi. Västra Götalandsregionen (VGR) arbetar med ett långsiktigt utvecklingsarbete där Programmet Millennium utgör ett nav genom införandet av ett IT-system som ska nyttjas av regionen, kommuner och privata vårdgivare. Målet är att tillhandahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö som kan möta behov och krav i nutid och framtid.

Införandet sker etappvis under flera år i programform och regionen ska parallellt bygga upp, organisera och ansvara för drift, support och förvaltning av systemet.

VästKom – Kommun-FVM, kommunernas koordinerande part

För att hantera samarbetet mellan de 49 kommunerna och regionen har VästKom fått i uppdrag att driva och koordinera arbetet. Det gör VästKom via projektet Kommun-FVM som sköter dialogen med kommunerna och med regionen, programmet och leverantören.

Kommun-FVM rekryterar verksamhetsexperter från de 49 kommunerna som designar systemet och håller i förberedelser för mottagandet i respektive område. Kommun-FVM stödjer regionen i att ta höjd för det kommunala perspektivet i förberedelser, utformning och utrullning inom alla sakområden, kliniska, tekniska, ekonomiska och organisatoriska.

VästKom stödjer också kommunerna i länsövergripande samverkansfrågor utanför Program Millennium.

  • Kommunikatör (kommer inom kort)
  • Expert kommunal primärvård (kommer inom kort)

Senast publicerad