VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Samordna och stödja arbetet i nätverksform för att uppnå det satta målet enligt gemensamt framtagen uppdragsbeskrivning

Vårt mål är att:

Tio (10) Kommuner har gjort en fullständig anslutning till HSA med synkronisering från kommunens egen katalogtjänst enskilt eller gemensamt.

Bakgrund

Vård- och omsorgssektorn är en av de mest informationsintensiva sektorerna i samhället. Idag använder verksamheter sig av en mängd olika applikationer och system. Dessa kräver olika typer av behörighet, beroende på vilken befattning användaren innehar i verksamheten.

HSA är en Nationell elektronisk katalogtjänst som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare. Via HSA förbättras möjligheterna att söka efter kontaktinformation, både lokalt och i hela landet. Informationen i HSA utgör också viktigt underlag för olika säkerhetslösningar, som till exempel identifikationstjänsten SITHS, NPÖ och Pascal. HSA katalogtjänst tillhandahålls av Inera.

Inom VästKom och nationellt har kommunerna i dag två olika former av kopplingar till nationella katalogtjänsten HSA. Tidaholms kommun har under 2014 lett projektet ”Synkronisering till HSA” med syfte att göra en fullständig anslutning till HSA. Den andra typen av anslutning till HSA som kommunerna har är ”förenklad anslutning till HSA” Det finns flera aspekter att ta hänsyn till angående anslutningsform till HSA.

Grunden för att automatiskt kunna synkronisera uppgifter till HSA bygger på att kommunen har en fungerande metakatalog/identitetshantering i sina IT-system.

.

Senast publicerad