VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Vi söker verksamhetsexperter för design av option 1 informationsutbyte

För att FVM-programmet ska förstå kommunernas behov och förutsättningar behövs nyckelkompetens från kommunerna, så kallade verksamhetsexperter, med kompetens och kännedom kring kommunernas verksamheter, arbetssätt och behov.

Nu söker vi handläggare barn och unga, handläggare IFO, specialpedagog och skolsköterska för att arbeta med Option 1:  Informationsutbyte och samverkan mellan huvudmän.

Verksamhetsexperterna deltar i design-workshops som leds av leverantören av Millennium, Cerner, inom delprojektet Standardisering och Klinisk Innehåll ( SoKI). Det är här det bestäms hus processerna och funktionerna som behövs för att alla 49 kommuner ska kunna använda Millennium som systemstöd vid informationsutbyte och samverkan.

Utvecklingsarbetet startar redan vecka 4, vilket innebär att det är mycket brådskande att få på plats de roller som saknas. Enligt uppgift från FVM-programmet beräknas designarbetet pågå till och med vecka 15.

Den beräknade omfattningen för verksamhetsexperterna i kvartal 1 under 2021 är 30 procent med arbetet förlagt till tisdagar (fm) och hela onsdagar. Ovanstående gäller förutom vecka 10 som är en valideringsvecka då deltagandet behöver vara 100%.

Design, validering, test och utveckling kommer att pågå under hela FVM-programmet/Kommun-FVM, dvs t.o.m. 2024. I rollen som verksamhetsexpert kommer man med olika intervall och intensitet att behöva bidra med sin kompetens, men för närvarande finns endast planering för första kvartalet att tillgå.

För alla roller gäller att vilja ta ett aktivt ansvar för att säkerställa att kommunernas gemensamma behov tas till vara, vilket även innebär att aktivt söka stöd i de Kompetensråd som upprätts som stödfunktion i beslutsfattande.

Roller som vi söker

Nedan är rollerna som vi söker nu och lite längre ner finns formuläret som du fyller i för att anmäla ditt intresse.

SME-341 Kommunal handläggare IFO

Erfarenhet av samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården, samt multidisciplinära teamsamverkan kring socialpsykiatri och missbruk. Erfarenhet av att delta vid upprättande/uppföljning av samordnad individuell plan (SIP).

Anmäl intresse

Anmäl ditt intresse i formuläret nedan. Du blir kontaktat av delprojektledare Cornelia Moseid inom kort. Tillsättning av roller kommer ske fortlöpande.

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084