VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Vi söker representanter till arbetsgrupp i FVM-programmet

Genom att delta i det länsgemensamma arbetet med framtidens vårdinformation bidrar du till samarbete och utveckling för invånarna. Förhoppningsvis är det också en egen berikande utvecklingsresa där du tillsammans med medarbetare från VGR och kommunerna löser både stora och små utmaningar.

Nu efterfrågas:

Till en tvärprofessionell arbetsgrupp bestående av bland annat regionjurister, experter för informationssäkerhet och representanter från arbetsström Kärnfunktioner söker vi kommunala representanter. För att representera kommunkollektivet behöver du ha kompetens och mycket god förmåga inom något av följande expertområden:

  • Informationssäkerhet
  • Juridik
  • IT-arkitektur
  • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Gruppen träffas 3 timmar varannan fredag. Gemensamt utför de konsekvensanalyser enligt GDPR. Arbetet kommer att pågå under projekttiden, dvs fram till 2024.

Då gruppen är etablerad är det viktigt att kommunal kompetens ansluter snarast, tillsättning kommer att ske skyndsamt. Ingen ersättning till befintligt arbetsställe utgår.

Roller som vi söker

Nedan är rollerna som vi söker nu och lite längre ner finns formuläret som du fyller i för att anmäla ditt intresse som representant för:

Informationssäkerhet

  • I rollen som representant för kommunkollektivets 49 kommuner behöver du ha mycket god kunskap och gedigen erfarenhet på området. Bra om du har arbetat i flera kommuner, alternativt verkat på regional nivå.

Juridik

  • I rollen som representant för juridik förväntas du inte kunna allt om allt men du har ett nätverk med jurister som du kan bolla frågeställningar med och återkoppla till grupperingen i FVM. Det ställer krav på att du har en god övergripande förmåga att prioritera och överväga vad som behöver omhändertas när.

IT-arkitektur

  • I rollen som representant för kommunkollektivets It-arkitektur krävs att du har en övergripande förståelse för den arkitekturella olikheten som finns i de 49 kommunerna. Du behöver kunna kommunicera med representanter för kommunerna och bistå med din och deras kompetens till programmet.

MAS

  • I rollen som MAS förväntas du har mycket god verksamhetsförståelse och bidra utifrån ditt kompetensområde. Positivt med erfarenhet från flera kommuner.

Anmäl intresse

Anmäl ditt intresse i formuläret nedan. Du blir kontaktat av projektledare Monica Edgren inom kort. Tillsättning av roller kommer ske fortlöpande.

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084