VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nuläge

Monica Edgren, projektledare Kommun-FVM, lämnar varje månad en rapport till programmet FVM. Här kan du följa status.

På webben Vårdskiftet finns lägesrapporter från programmet FVM Länk till annan webbplats. i stort.

Summering augusti

Vi hälsar nya medarbetare välkomna

  • delprojektledare Support & Förvaltning samt Utbildning – Annelie Amigelius.
  • För SoKI processledare option 3, Eva Lidslot samt
  • konfigurationsanalytiker Annika Areschoug option 2 samt
  • Martina Berglin option 2.
  • Joakim Cruse rekryterades av VGR strax innan sommaren och stödjer främst option 1.

Planeringen tillsammans nya Cerner lead för alla tre optionerna har startat, välkommen Ahmed Salim som på mycket kort tid behöver förstå förutsättningarna för att kunna planera hela hösten tillsammans med partners. Uppstartsmöten med kommunerna har också gått av stapeln, gemensamt hoppas vi på en höst med högre grad av framdrift än föregående år.

Planering september

Deltaljplaneringen för option 2 och 3 behöver komma på plats snarast för att designarbetet ska hinna genomföras under hösten. Det är kort om tid och deltagaren ska kunna förhålla sig och frigöra tid enligt önskemål. Under våren har ett förarbete genomförts för den medicinska delen av elevhälsan, därmed ligger den delen först i design, därefter kommunernas hälso- och sjukvård, option3.

För att de lokala implementeringsprojekten som bland annat är bemannat med it-ansvariga ska kunna förbereda kommunerna på leveransen är en strategi att ta del av alla projektens planer och bryta ut det som är kommunspecifikt till en generisk plan som ensas med den 16-månadersplan som Regional förvaltning utarbetar tillsammans med VGR, kommuner och privata vårdgivare.

Den nya styrgruppen för Kommun-FVM ska formeras och etableras för att kunna stödja såväl program som projekt.

Senast publicerad