VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kommunikationsmaterial

Följ gärna både VästKoms och Västra Götalandsregionens båda nyhetsbrev om framtidens vårdinformationsmiljö. Här finns också presentationer, patientscenarion och filmer.

För dig som är ledare har Västra Götalandsregionen en särskild webb, www.vgregion.se/ledarefvm Länk till annan webbplats.. VGR ordnar också möten, LedarForum.

Nyhetsbrev

Här kan du läsa programmet FVMs nyhetsbrev och prenumera på dem Länk till annan webbplats..

Ja, jag vill prenumerera på Kommun-FVMs nyhetsbrev Länk till annan webbplats..

Presentationer

Här finns presentationer per option - en kort och en lång version. Materialet uppdateras löpande, så gå hit och ladda ner den senaste versionen.

 1. Option 1, informationsutbyte: kort och lång version, se filarkivet till höger
 2. Option 2, journalsystem elevhälsa: kort och lång version
 3. Option 3, journalsystem kommunal hälso- och sjukvård: kort och lång version

Patientscenarion

Leverantören Cerner har tagit fram olika patientscenarion som visar hur Millennium kan vara ett stöd för personcentrerad vård och omsorg för alla åldrar. Scenarierna är ifrån 2019 och visar inte hur Millennium kommer att se ut i Västra Götaland.

Först en 16 minuters introduktion Länk till annan webbplats. till Cerner, deras vision och lösningar med tre plattformar, en arkitektur och en upplevelse där Millennium är en del. Filmen fungerar som en bakgrund till de tre patientscenarierna utifrån de tre kommunala optionerna som presenteras nedan:

Option 1 - informationsdelning Länk till annan webbplats.. Case Svea 89 år. Presentationen är 38 minuter.

 • Åtkomst till information, se 9.38 in i presentationen
 • Vårdbegäran, 15.44
 • Planering med invånaren, 21.20
 • Meddelande, 25.02
 • Planering inför hemgång, 28.48
 • Uppföljning/rapporter, 35-36.24

Option 2 - elevhälsa Länk till annan webbplats.. Case Greta 11 år. Presentationen är 46 minuter.

 • Hälsobesök hos skolsköterska - scrolla till 7.50 in i filmen ovan
 • Kuratorsbesök - 30.00 in i filmen
 • Elevhälsoärende - 33.27
 • Förberedelser inför ett nytt läsår - 39.05
 • Vaccination - 40.30
 • Gruppinformation - 43.03
 • Uppföljning - 46.33

Option 3 - kommunal hälso- och sjukvård Länk till annan webbplats.. Case Svea 89 år. Presentationen är 52 minuter.

 • Vårdbegäran - scrolla till 7.37 in i filmen ovan
 • Hemsjukvård - 10.40 in i filmen
 • Akutmottagning - 32.06
 • Vårdavdelning på sjukhuset - 36.14
 • Hemsjukvård - 39:17
 • Uppföljning/rapporter - 48.10-51.08

Filmer

Film om Framtidens vårdinformationsmiljö på två minuter nedan:

Film: FVM på två minuter VGR film

Intervjufilm med Ann-Sofi Lodin, regiondirektör och Ann-Charlotte Järnström, direktör för VästKom om hur en gemensam vårdinformationsmiljö kan bidra till en sammanhållen hälso- och sjukvård i Västra Götaland. Filmen är från Ledarforum 9 oktober 2020: VGR och VästKom om FVM - oktober 2020 on Vimeo Länk till annan webbplats.

Filmer om Tim: VästKoms styrelse har ställt sig bakom filmerna om Tim för att illustrera målbilden för FVM. Det finns ett antal filmer med olika teman. Filmerna är framtagna av Oslo kommun.

Andra filmer som visar på hur samverkan och digitalisering kan göra vården bättre.

 • Pappan och pojken Länk till annan webbplats. Thomas Thelin berättar hur det är att vara förälder till Elias, som behöver hjälp från många olika håll. Genom en SIP (Samordnad individuell plan) kunde familjens kontakter minska från 42 till 9, och alla insatser samordnas med barnets bästa som utgångspunkt. En film från Uppdrag Psykisk Hälsa
 • Margaretas väg genom vården Länk till annan webbplats. Margareta berättar om sitt liv med många kontakter och besök i vård och omsorg. Nya arbetssätt behövs för att bättre möta äldres behov och förväntningar. En film från SKR

Vårdpodden

I feburari 2020 var Karl Fors, länssamordnare digitalisering på VästKom inbjuden till samtal i VGR:s Vårdpodden om kommunernas medverkan i Framtidens vårdinformationsmiljö Länk till annan webbplats.. Här kan du höra om vikten av att kommunerna är med i utvecklingen av IT-stödet Millennium. Det som idag görs olika i olika områden kommer framöver att göras mer likartat med nya arbetsflöden. 

Senast publicerad