VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kommunikationsmaterial

Följ gärna både VästKoms och Västra Götalandsregionens båda nyhetsbrev om framtidens vårdinformationsmiljö. Här finns också presentationer, patientscenarion och filmer.

För dig som är ledare har Västra Götalandsregionen en särskild webb, www.vgregion.se/ledarefvmlänk till annan webbplats. VGR ordnar också möten, LedarForum.

Nyhetsbrev

Här kan du läsa programmet FVMs nyhetsbrev och prenumera på demlänk till annan webbplats.

Ja, jag vill prenumerera på Kommun-FVMs nyhetsbrevlänk till annan webbplats.

Presentationer

Här finns presentationer per option - en kort och en lång version. Materialet uppdateras löpande, så gå hit och ladda ner den senaste versionen.

 1. Option 1, informationsutbyte: kort och lång version, se filarkivet till höger
 2. Option 2, journalsystem elevhälsa: kort och lång version
 3. Option 3, journalsystem kommunal hälso- och sjukvård: kort och lång version

Patientscenarion

Leverantören Cerner har tagit fram olika patientscenarion som visar hur Millennium kan vara ett stöd för personcentrerad vård och omsorg för alla åldrar. Scenarierna är ifrån 2019 och visar inte hur Millennium kommer att se ut i Västra Götaland.

Först en 16 minuters introduktionlänk till annan webbplats till Cerner, deras vision och lösningar med tre plattformar, en arkitektur och en upplevelse där Millennium är en del. Filmen fungerar som en bakgrund till de tre patientscenarierna utifrån de tre kommunala optionerna som presenteras nedan:

Option 1 - informationsdelninglänk till annan webbplats. Case Svea 89 år. Presentationen är 38 minuter.

 • Åtkomst till information, se 9.38 in i presentationen
 • Vårdbegäran, 15.44
 • Planering med invånaren, 21.20
 • Meddelande, 25.02
 • Planering inför hemgång, 28.48
 • Uppföljning/rapporter, 35-36.24

Option 2 - elevhälsalänk till annan webbplats. Case Greta 11 år. Presentationen är 46 minuter.

 • Hälsobesök hos skolsköterska - scrolla till 7.50 in i filmen ovan
 • Kuratorsbesök - 30.00 in i filmen
 • Elevhälsoärende - 33.27
 • Förberedelser inför ett nytt läsår - 39.05
 • Vaccination - 40.30
 • Gruppinformation - 43.03
 • Uppföljning - 46.33

Option 3 - kommunal hälso- och sjukvårdlänk till annan webbplats. Case Svea 89 år. Presentationen är 52 minuter.

 • Vårdbegäran - scrolla till 7.37 in i filmen ovan
 • Hemsjukvård - 10.40 in i filmen
 • Akutmottagning - 32.06
 • Vårdavdelning på sjukhuset - 36.14
 • Hemsjukvård - 39:17
 • Uppföljning/rapporter - 48.10-51.08

Filmer

Film om Framtidens vårdinformationsmiljö på två minuter nedan:

Film: FVM på två minuter VGR film

Film: Intervjufilm med Ann-Sofi Lodin, regiondirektör och Ann-Charlotte Järnström, direktör för VästKom om hur en gemensam vårdinformationsmiljö kan bidra till en sammanhållen hälso- och sjukvård i Västra Götaland. Filmen är från Ledarforum 9 oktober 2020.

VGR och VästKom om FVM - oktober 2020 on Vimeolänk till annan webbplats

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084