VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Införa

Ett intensivt och omfattande arbete med att förbereda för införandet av ett nytt IT-stöd i vården och nya, gemensamma arbetssätt väntar de närmaste åren. Kommunerna i Västra Götaland medverkar i olika omfattning.

Framtidens vårdinformationsmiljö är ett långsiktigt förändringsprogram som leds av ett centralt programkontor. Programmet FVM består av ett antal projekt och uppdrag som alla arbetar med att förbereda införandet av Millennium. Projekt Kommun-FVM är kommunernas centrala samordnande struktur med ansvar att stödja införandet i kommunerna i Västra Götaland.

Varje kommun utser en implementeringsansvarig förutom det så kommer det det att finnas en lokal projektorganisation.


Kommunernas implementeringsansvariga

INFÖRANDET

Införandet består i aktiviteter för att förbereda införandet och samordning vid införandet.

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084