VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Det här ska uppnås

Västra Götalandsregionen, VGR, driver programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, kort sagt FVM. VästKoms projekt Kommun-FVM är ett delprojekt i programmet.

Här kan du läsa vad program FVM vill uppnå och hur FVM påverkar kommunerna.

FVMs vision

  • Invånaren ska vara delaktig i och ha inflytande över sin vård och behandling

FVMs målbild

  • Hälso-och sjukvårdsinformation är tillgänglig när du behöver den

För att lyckas krävs nya arbetssätt och en gemensam vårdinformationsmiljö. Navet blir IT-stödet Millennium, som upphandlats av VGR. Det ska ge VGR, kommunerna i länet och privata vårdgivare ett gemensamt IT-stöd och innebär ett standardiserat sätt att hantera, dokumentera och tolka vårdinformation på.

Invånarna förtjänar sömlös vård

Allt fler invånare vill vara delaktiga i sin vård. Allt fler vill kunna styra sina vårdkontakter för att få vardagen att fungera. Allt fler bryr sig om sin hälsa. Och vi tycker att de förtjänar mer, helt enkelt.

Dela data i realtid

Grundidén handlar om att skapa enklare och mer tillgänglig vård för patienten. Medarbetare kan dela information med patienten, olika vårdgivare och professioner. För de bästa besluten.

Mer jämlik vård

Att standardisera arbetsprocesserna gör att vården blir mer jämlik. Ny teknik och nya arbetssätt frigör tid för arbete som gynnar patienterna. Då blir vården mer tillgänglig och patientsäkerheten stärks.

Hur påverkar detta kommunerna?

Kommunerna har tecknat avtal med leverantören av IT-stödet Cerner och med VGR kring driften. Det fanns 3 optioner som kommunerna kunde teckna avtal på. Avtal slöts i maj 2020. Vilka optioner som kommunerna valt ser du här.

En option är ett avtal mellan en optionsutställare (VGR) och en optionsinnehavare (kommunerna i Västra Götaland) som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att i framtiden köpa tillgång till fler funktioner i Millennium enligt nedan optioner i avtalet.

Vad de olika optionerna innebär kan du se här:

På sidorna under rubriken "FVM i kommunerna" kan du läsa mer om arbetet som pågår i projektet Kommun-FVM för att förbereda kommunerna för införandet av IT-stödet Millennium.

Senast publicerad