VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Designa, bygga och testa

Programmet FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) arbetar med att utforma det nya vårdinformationssystemet Millennium utifrån de behov som finns, såväl i kommunerna som inom Västra Götalandsregionen.

Kommunerna har tagit beslut om vilka optioner de kommer avropa och därmed fortsätter FVM-programmet in i nästa fas - Implementering.

Implementering består i sin tur av två faser. Designa, bygga och testa sker under Fas 1, och Införande av IT-tjänsten Millenium och nya arbetsprocesser i Fas 2.

Design, bygg och test sker i flera av projekten som ingår i FVM-programmet och handlar om att verksamhetsexperter designar arbetsprocesser, tekniska lösningar skapas och planer för test och migrering tas fram. Parallellt sker förberedelser för Fas 2.Införandet.

Enas kring arbetssätt och standardisera processer.

För att uppnå de gemensamma målen, behöver programmet få tillgång till komptetenta verksamhetsexperter både från kommunerna och VGR i design, bygga och testarbetet.

Verksamhetsexperterna har en betydande roll i arbetet med att utforma Millennium. Då vårdinformationssystemet är omfattande och berör många områden behövs olika verksamhetsexperter, i syfte att uppnå en bredd av yrkesgrupper och specialistkompetenser från flera olika verksamheter.Det kommer behövas verksamhetsexperter från kommunerna i flera projekt i FVM-programmet.

Ytterligare infomration om respektive roll (verksamhetsexpert och kompetensråd) finns nedan

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084