VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Processanalytiker för IT-stödet Millenniums kommunala optioner

Framtidens vårdinformationsmiljö, kort FVM, är ett unikt samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR, privata vårdgivare och länets 49 kommuner med syfte att kunna följa invånarens hälsoinformation i realtid, dela data och därmed ta bättre beslut. Nu söker vi en processanalytiker med ansvar för koordinering av design och konfiguration av kommunala behov.  

Gemensamma arbetssätt

IT-stödet Millennium kommer att ersätta en rad IT-system men den stora förändringen ligger i samarbetet där förhållningssätt, arbetssätt, processer och information delas. Samtliga kommuner kommer dela information. Några kommuner kommer använda Millennium som journalsystem i elevhälsan och några i den kommunala hälso- och sjukvården.

Organisering av programmet

Programmet Framtidens vårdmiljö är organiserat som ett antal projekt med olika ansvarsområden. Kommun-FVM företräder kommunerna i programmet och ska säkerställa att kommunernas intressen tas till vara i programmet.

Projektet Standardisering och kliniskt innehåll (SoKI) är ansvarig för den funktionella utformningen av IT-stödet. Arbetet är organiserat i ett antal arbetsströmmar, som utgår ifrån hur IT-stödet Millennium byggs och konfigureras. Kommun-FVM ansvarar för att förse SoKI med rätt kompetens för att kunna genomföra design utifrån kommunernas behov, i detta fall en processanalytiker.

Processanalytikern för kommunala optioner ingår i projektets ledningsgrupp tillsamman med projektledare och två andra processanalytiker som ansvarar för de övriga arbetsströmmar som hanteras i SoKI.

Rollen innebär ansvar för koordinering av design och konfiguration av IT-stöd för informationsutbyte mellan vårdgivare, IT-stöd och journalsystem för elevhälsa (inklusive VGRs elevhälsa) och IT-stöd och journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård.

Din roll

Som processanalytiker ska du bidra med kompetens avseende innehåll i leveransen, uppbyggnad och sammanhang i arbetsflöden och processer. Du ska arbeta tätt med övriga processanalytiker för att säkra koordinering och gemensam design så långt det går med övriga arbetsströmmar i programmet.

Du ansvarar för att ditt arbete följer det upplägg som har etablerats, att det koordineras med övriga delprojekt till en helhet för projektet, kommunerna och i förlängningen invånaren som ska ha nytta av tjänsten.

Ansvar och uppdrag

 • Planera arbetet tillsammans med leverantörens representanter, processledare för de tre leveranserna och SoKIs ledning.Säkerställa att kommunperspektivet blir tillvarataget i de övriga arbetsströmmarna
 • Stödja Processledare och deras konfigurationsanalytiker i själva designarbetet
 • Gemensamt med Kommun-FVM säkerställa bemanning och deltagande i arbetsströmmar och övriga grupper och projekt
 • Säkerställa framdrift och att arbetet i arbetsströmmarna sker med kvalitet och inom givna tidsramar.
 • Företräda de kommunala arbetsströmmarna och SoKI utifrån ett designperspektiv i övriga projekt, som till exempel integrationsprojeket
 • Delta i beredning inför, utredning av eller vid behov ta fram och lyfta beslutsunderlag till kommittén för vårdskador alternativt klinisk ledning
 • Delta i och kommunicera behov av förändringsledning och förändrade arbetssätt till implementeringsansvariga
 • Stödja förberedelserna för kommunala verksamheter att få en säker övergång till sina framtida arbetssätt.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet av att driva, samordna och koordinera i komplicerade verksamheter
 • Snabbt kunna sätta sig in i nya organisatoriska strukturer
 • Kunna orientera sig och hålla kontakt med en stor grupp människor i en digital verklighet
 • God kommunikativ förmåga – tydlig men ändå diplomatisk och lösningsfokuserad
 • Behärska engelsk som arbetsspråk

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet från en eller helst flera kommuner
 • Bakgrund som chef eller ledare
 • Projekterfarenhet

Vi lägger vikt vid din personliga förmåga och erfarenhet:

Vi tror du har förmåga att arbeta långsiktigt och uthålligt. Du ser till att skapa framdrift i enlighet med tid- och aktivitetsplan. Du är en god kommunikatör och uppskattar att arbeta i ett projektteam och ett program där alla stödjer varandra och arbetar på ett prestigelöst sätt. Du kan hantera den otydlighet och osäkerhet som kan finnas och uppstå i stora projekt och är inte rädd för att byta riktning om det skulle behövas. Du har förmåga att betrakta helheten och se ditt ansvarsområde och projektteamets roll i ett större sammanhang.

Praktisk information

 • Start: tjänsten tillsätts snarast varför intervjuer sker löpande
 • Projektanställning alternativt tjänsteköp
 • Heltid
 • Placeringsort: Mölndal (Flöjelbergsgatan 2, VGR)/hemmakontor

Ansökan

Skickas till fvmvastkom@vastkom.se

Vid frågor eller mer information om uppdraget:


Delprojektledare verksamhetsfrågor

Cornelia Moseid

cornelia.moseid@vastkom.se

070-716 42 07

Projektledare

Monica Edgrenmonica.edgren@vastkom.se073-712 27 44


Senast publicerad