VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Delprojektledare utbildning, support och förvaltning

Det kommunerna och Västra Götalandsregionen gör för att skapa Framtidens vårdinformationsmiljö är banbrytande. En gemensam vårdinformationsmiljö för regionen och alla kommuner. Målet är att vi ska komma överens om gemensamma processer och dela information på ett sätt som gynnar såväl invånaren som arbetsmiljön för alla medarbetare.

Bakgrund FVM programmet

Inom ramen för det regionala samarbetet Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) ansvarar VästKom för ett koordinerande projekt, Kommun-FVM. Projektet ansvarar för relationerna mellan avtalsparterna, de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) som driver arbetet med FVM i programform. Kommun-FVM är en delmängd av FVM där möjligheter och utmaningar ligger i att skapa goda förutsättningar för samverkan till förmån för invånarna. ​Inom ramen för FVM-programmet införs det gemensamma systemet Millennium som ska implementeras i kommunerna i tre etapper under flera år.

Din roll

Vi söker dig som vill ansvara för att stödja och samordna utbildningsrepresentanter från kommunerna för att säkerställa att utbildning inför utrullningen av systemet Millennium fungerar på bästa tänkbara sätt! Parallellt ansvara för att det samarbete och organisering av Support & Förvaltning som ska levereras från VGR, utformas på ett så bra sätt som möjligt för kommunerna.

I rollen som delprojektledare har du ett specifikt projektledaransvar för en av projektets delar men är solidariskt och gemensamt ansvarig för helheten tillsammans med Kommun-FVM teamet. Du ansvarar för att ditt arbete koordineras med övriga delprojekt till en helhet för projektet, kommunerna och i förlängningen invånaren som ska ha nytta av tjänsten.

Ledarskap

För att lyckas i rollen behöver du kunna ta ansvar och leda dig själv, göra egna överväganden, utforma idéer och förslag till beslut. Du behöver också ha förmåga att betrakta ditt ansvarsområde och sätta det i relation till de andra delprojekten och den gemensamma helheten. ​Ovanstående ställer krav på förståelse för dialog och samarbete mellan olika systemnivåer, flexibilitet och förmåga att bygga goda relationer och skapa framdrift. När det inte är hög belastning inom ditt delprojekt förväntas du bistå och stödja i andra delprojekt på samma sätt som du kan förvänta dig stöd och samarbete inom ditt eget ansvar.

Dina team & partners samt ditt ansvar

Du ingår i teamet för Kommun-FVM och du ansvarar för att driva två team, Utbildning samt Support & förvaltning. Du gör detta tillsammans med representanter från kommunerna och i samarbete med motsvarande koordinerande roller från VGR, inom ramen för FVM-programmet.

Du ansvarar för att tid-, aktivitet och genomförandeplan för såväl utbildning som support & förvaltning i kommunerna tas fram, utvecklas och formas tillsammans med både kommuner och dina samarbetspartners inom FVM. Du ansvarar för att tillsammans med övriga delprojektledare koordinera, lyssna in, värdera och förmedla information och aktiviteter. Du ansvarar för att det etableras avtal, principer och former för Support & Förvaltning.

Du synkroniserar och etablerar tillsammans med dina kollegor strategiska och operativa mötesformer och skapar engagemang och delaktighet i kommunerna.

För att implementeringen och utrullningen av ett nytt gemensamt verksamhetssystem ska fungera krävs god planering av utbildningsinsatser, utbildningsmaterial ska tas fram (av VGR och du ger synpunkter på materialet) och utifrån att det är många deltagare krävs samordning och samarbete. Support & förvaltningsarbetet planeras parallellt för att kunna ta över när projektet överlämnar till linjen.

Kvalifikationer

 • Dokumenterad erfarenhet av att planera och koordinera utbildningsinsatser
 • Erfarenhet av arbete inom en eller flera kommuner
 • Universitets- eller högskoleutbildning inom ett för tjänsten relevant område eller motsvarande arbetslivserfarenhet
 • God kommunikativ förmåga
 • Det är meriterande om du har
 • Bakgrund av att arbeta som chef eller ledare
 • Projekterfarenhet
 • Kunskap om att utveckla utbildningsinsatser

Vi lägger vikt vid din personliga förmåga och erfarenhet:

Vi tror du har förmågan att arbeta långsiktigt och uthålligt. Du ser till att skapa framdrift i enlighet med tid- och aktivitetsplan. Du är en god kommunikatör och uppskattar att arbeta i ett projektteam och ett program där alla stödjer varandra och arbetar på ett prestigelöst sätt. Du kan hantera den otydlighet och osäkerhet som kan finnas och uppstå i stora projekt och är inte rädd för att byta riktning om det skulle behövas. Du har förmåga att betrakta helheten och se ditt ansvarsområde och projektteamets roll i ett större sammanhang.

Praktisk information

 • Start: vecka 33 i augusti 2021
 • Urval sker löpande. Sista ansökan 14 juli.
 • Projektanställning alternativt tjänsteköp ett år
 • Heltid
 • Placeringsort: Mölndal (Flöjelbergsgatan 2, VGR)

Ansökan

Skickas till fvmvastkom@vastkom.se

Vid frågor eller mer information om uppdraget:


Projektledare

Monica Edgren

monica.edgren@vastkom.se

073-712 27 44

 

Senast publicerad