VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Delprojektledare med fokus på rättssäker hantering av data

Arbetet kommunerna och Västra Götalandsregionen, VGR, gör för att skapa Framtidens vårdinformationsmiljö är banbrytande; en gemensam vårdinformationsmiljö för VGR och alla kommuner. Målet är att enas kring gemensamma processer och dela information på ett sätt som gynnar såväl invånaren som medarbetarnas arbetsmiljö. Projektet pågår fram till 2024.

Bakgrund FVM-programmet

Inom ramen för det regionala samarbetet Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) ansvarar VästKom för ett samordnande projekt, Kommun-FVM. Projektet ansvarar för relationerna mellan avtalsparterna, de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) som driver arbetet med FVM i programform. Kommun-FVM är ett av 17 huvudprojekt inom FVM där vi ska skapa goda förutsättningar för samverkan till förmån för invånarna. ​Inom ramen för FVM-programmet införs det gemensamma IT-stödet Millennium som ska implementeras i kommunerna i tre etapper under flera år.

Din roll

Vi söker dig som kan företräda 49 kommuner i samarbetet med Västra Götalandsregionen (VGR) och Framtidens Vårdinformationsmiljö. Du behöver ha förmåga att verka på regional nivå och samarbeta med experter på nationell nivå. Du kommer att leda jurister, dataskyddsombud och informationssäkerhetsansvariga. Du kommer att ansvara för koordineringen mellan 49 kommuner och VGR i arbetet med att utveckla, implementera och bygga upp en förvaltning av FVM som bland annat innefattar det gemensamma systemet Milennium. Arbetet kräver förmåga att självständigt värdera insatser och koordinera dem med representanter från såväl VGR som kommunerna. Du ingår i ett team, Kommun-FVM med flera delprojektledare som ansvarar för olika expertområden.

Din roll kräver mycket god förståelse för och bred erfarenhet av juridiska frågeställningar som gör att du kan förhålla dig till alla de lagrum som påverkar och påverkas för att realisera lösningen. Du förväntas inte vara expert på allt men du förväntas ha förmåga att koordinera och samordna experter, prioritera och utmana det befintliga för att hitta kloka lösningar som möjliggör nya arbetssätt.

För att lyckas i uppdraget ser vi att du har:

 • Mycket god juridisk kompetens och förståelse specifikt kopplat till de lagar och förordningar som reglerar vård och socialtjänst inom kommunal verksamhet.
 • Erfarenhet från att driva komplexa projekt med många kontaktytor.
 • Mycket god förmåga att samverka med andra och bidra till ett gott arbetsklimat.

Dina team & partners samt ditt ansvar

Du ingår i teamet för Kommun-FVM och i olika team inom FVM-programmet tillsammans med experter från VGR. I rollen som delprojektledare har du ett specifikt projektledaransvar för delprojekt Juridik och ansvarar för att ditt arbete koordineras med övriga delprojekt till en helhet för projektet, kommunerna och i förlängningen invånaren som ska ha nytta av tjänsten.

Du ansvarar för att:

 • tid-, aktivitet och genomförandeplan tas fram, utvecklas och formas tillsammans med både kommuner och dina samarbetspartners inom FVM.
 • tillsammans med övriga delprojektledare koordinera, lyssna in, värdera och förmedla information och aktiviteter.
 • etablera de avtal, principer och former som krävs för att projektet ska fungera och i förlängningen förvaltas.
 • tillsammans med dina kollegor synkronisera och etablera strategiska och operativa mötesformer som skapar engagemang och delaktighet i kommunerna.

För att implementeringen och utrullningen av ett nytt gemensamt verksamhetssystem ska fungera krävs god planering av alla olika juridiskt relaterade frågor. Rollen kräver en god koordinerande förmåga utifrån att det är många deltagare som ska samarbeta. Det ställer också krav på förmåga att överblicka utmaningarna, identifiera smarta lösningar och gå till beslut.

Kvalifikationer

 • Mycket god juridisk förståelse, både övergripande och specifikt.
 • Erfarenhet från kommunal juridik
 • Erfarenhet av ansvar för att driva, samordna och koordinera
 • God kommunikativ förmåga

Det är meriterande om du har

 • Juristexamen
 • Erfarenhet från flera kommuner
 • Bakgrund som chef eller ledare
 • Projekterfarenhet

Vi lägger vikt vid din personliga förmåga och erfarenhet:

Vi tror du har förmåga att arbeta långsiktigt och uthålligt. Du ser till att skapa framdrift i enlighet med tid- och aktivitetsplan. Du är en god kommunikatör och uppskattar att arbeta i ett projektteam och ett program där alla stödjer varandra och arbetar på ett prestigelöst sätt. Du kan hantera den otydlighet och osäkerhet som kan finnas och uppstå i stora projekt och är inte rädd för att byta riktning om det skulle behövas. Du har förmåga att betrakta helheten och se ditt ansvarsområde och projektteamets roll i ett större sammanhang.

Praktisk information

 • Start: tjänsten tillsätts snarast varför intervjuer sker löpande
 • Projektanställning alternativt tjänsteköp
 • Heltid
 • Placeringsort: Mölndal (Flöjelbergsgatan 2, VGR)

Ansökan

Skickas till fvmvastkom@vastkom.se

Vid frågor eller mer information om uppdraget:


Projektledare

Monica Edgren

monica.edgren@vastkom.se

073-712 27 44

Administratör/

projektcontroller

Moa Byström Börjessonmoa.bystrom.borjesson@vastkom.se076-107 49 98


Senast publicerad