VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Bemanning projektuppdrag

Här hittar du information om kommunal kompetens som efterfrågas inom FVM-programmet. Just nu söker vi

Vi söker juridiskt sakkunnig i skolfrågor till arbetsgrupp inom FVM-programmet

För att VGR tillsammans med kommunerna ska kunna designa det nya gemensamma systemet Millennium behöver det skapas en gemensam uppfattning och förståelse för hur olika lagrum samspelar och motverkar varandra.

Elevhälsan är en del av Milennium vilket gör att representanter med mycket god kunskap om skollagen och vårdgivarens ansvar behöver delta i utvecklingsarbetet.

Rollen. I din expertroll ingår du i en arbetsgrupp som träffas ca 4 timmar varannan fredag. Gruppen består av experter och verksamhetsrespesentanter från kommun och VGR. Du har också möjlighet att samverka i DSO-Kompetensråd där representanter för kommunerna som ingår i olika forum träffas varannan tisdagsmorgon 08.00-09.00.

För att kunna bidra på ett bra sätt tror vi att du har:

  • Verksamhetskunskap från skolans område
  • Mycket god insyn i de lagar och förordningar som styr och reglerar elevhälsan
  • Mycket god förmåga att samverka med andra och bidra till ett gott arbetsklimat

Bakgrund. Kommunerna behöver gemensamt representeras i arbetet av olika expertroller och är då representant för 49 kommuner. Om rollen kräver arbetstid över ca 10% ersätts den egna kommunen av kollegiet solidariskt. För enstaka insatser bär varje kommun sin kostnad.

Vill du veta mer om uppdraget?

Kontakta Monica Edgren, projektledare Kommun-FVM

Tel. 073-712 27 44

E-post: monica.edgren@vastkom.se

Vi söker juridiskt sakkunnig i kommunal hälso- och sjukvård till arbetsgrupp inom FVM-programmet

För att VGR tillsammans med kommunerna ska kunna designa det nya gemensamma systemet Millennium behöver det skapas en gemensam uppfattning och förståelse för hur olika lagrum samspelar och motverkar varandra.

Det är väsentligt att du som bidrar har en mycket god förståelse för de lagar och förordningar som styr vården i kommunal verksamhet. Det är också en stor fördel om du har verkat regionalt och nationellt och har förmåga att kunna utmana och ifrågasätta befintliga strukturer.

Rollen. I din expertroll ingår du i en arbetsgrupp som träffas ca 4 timmar varannan fredag. Gruppen består av experter och verksamhetsrespesentanter från kommun och VGR. Du har också möjlighet att samverka i DSO-Kompetensråd där representanter för kommunerna som ingår i olika forum träffas varannan tisdagsmorgon 08.00-09.00.

För att kunna bidra på ett bra sätt tror vi att du har:

  • Verksamhetsförståelse för vårdens område
  • Mycket god insyn i de lagar och förordningar som styr och reglerar vård i kommuner och gärna även VGR
  • Erfarenhet från flera olika kommuner, gärna från regionala eller nationella samarbeten.
  • Mycket god förmåga att samverka med andra och bidra till ett gott arbetsklimat.

Bakgrund. Kommunerna behöver representeras i arbetet av olika expertroller vilket innebär att man representerar 49 kommuner. Om rollen kräver arbetstid över ca 10% ersätts den egna kommunen av kollegiet solidariskt. För enstaka insatser bär varje kommun sin kostnad.

Vill du veta mer om uppdraget?

Kontakta Monica Edgren, projektledare Kommun-FVM

Tel. 073-712 27 44

E-post: monica.edgren@vastkom.se

Vi söker ekonom till förstudie för ekonomiflöden i Millennium

Är du bra på ekonomiflöden? Bidra med din kompetens till VGR IT.

Eftersom ekonomidelen av Millenium inte kommer användas i FVM behöver vi designa andra lösningar för att hantera relevanta ekonomiflöden. En förstudie startar upp i juni med 2 till 3 möten. Fokus är att hitta prioriterade behov och tänkbara lösningar. Det är hög prioritet att få klart detta före sommaren. Mindre avstämningar och kompletteringar kan komma att behövas efter sommaren.

För att säkerställa att rätt behov prioriteras och att de lösningar som förslås kommer täcka även kommunernas behov behöver VGR IT hjälp. Daniel Bjarsch som är domänarkitekt på VGR IT söker en person som har bra koll på kommunernas behov av stöd för ekonomiflöden i samband med övergången till Millenium.

Fokus i första hand på behoven snarare än lösningar i steg ett, och vilka lagar och regleringar som är tillämpliga osv.

Vill du ansöka eller få mer information om uppdraget, kontakta:


Delprojektledare implementering

och projektledning, Kommun-FVMRosanna Björklund


rosanna.bjorklund@vastkom.se073-822 21 58


Domänarkitekt VGR IT

Daniel Bjarsch

daniel.bjarsch@vgregion.se

070-090 41 55

Senast publicerad