VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

eSamordnare med fokus verksamhetsutveckling

Kommunerna i Västra Götaland finansierar ett antal tjänster som eSamordnare som är knutna till de fyra kommunalförbunden.

Varje kommunalförbund har nätverk med representanter från medlemskommunerna inom områdena eHälsa och verksamhetsutveckling med stöd av IT. Kontakta respektive eSamordnare för mer information.

Karl Fors
Enhetschef Digital verksamhetsutveckling

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se

eSamordnare för kommunalförbund


Fyrbodal kommunalförbund

sara herrman

Sara Herrman
Digitaliseringsstrateg Fyrbodal

Telefon: 073-335 85 25
e-post: sara.herrman@vastkom.se

sara herrman

Curt-Göran Crantz 
eSamordnare

Fyrbodals kommunalförbund

Telefon: 0707-109008
e-post: curt-goran.crantz@fyrbodal.se

Göteborgsregionen kommunalförbund

Skaraborgs kommunalförbund

Adam Krantz
Digitaliseringsstrateg Skaraborg

Telefon: 076-136 47 41
e-post: adam.krantz@vastkom.se

Boråsregionens kommunalförbund

FH

Fredrik Holm
Digitaliseringsstrateg Borås Sjuhärad

Telefon: 070-877 37 41
e-post: fredrik.holm@borasregionen.se

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084