VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

VästKom kansli

VästKom hyr lokaler av Göteborgs Regionen där vi har flexibla kontorsytor för en stunds administrativt arbete eller möten. De flesta är placerade i Göteborg, men vi har även medarbetare som har sin placering ute i sina kommuner i Västra Götaland.

För ett besök hos oss, anmäler du dig i receptionen på entréplanet!

 


Ledning och administration

Ann-Charlotte Järnström

Erik Lindskog

Direktör VästKom

Tel. 076-135 10 70

Ann-Charlotte Järnström

Johanna Hansson

Administratör | Kommunikatör | VD-assistent

Tel. 073-901 60 15


Välfärdsutveckling

Ann-Charlotte Järnström

Anneli Assmundson Bjerde

Enhetschef

Tel. 073-335 85 16

Ann-Charlotte Järnström

Malin Swärd

Strateg Nära vård

Tel. 0730-65 33 57

Ann-Charlotte Järnström

Charlotta Wilhelmsson

Strateg Kunskapsstyrning

Tel. 070-342 81 77

Ann-Charlotte Järnström

Angela Olausson

Processledare Nära Vård

Tel. 073-030 62 42

E-post:angela.olausson@vastkom.se

Ann-Charlotte Järnström

Catharina Sundström

Processledare Psykisk hälsa

Tel. 0733-22 13 48


Digital verksamhetsutveckling

Ann-Charlotte Järnström

Karl Fors

Enhetschef | Länssamordnare

Tel. 072-566 30 70

Ann-Charlotte Järnström

Sandra Goll-Rasmussen

Digitaliseringsstrateg

Tel. 0738-21 41 81

Ann-Charlotte Järnström

Anna Lindelöf

Processledare Elevhälsa

Tel. 073-037 53 38

Ann-Charlotte Järnström

Annika Areschoug

Processledare Elevhälsa

Tel. 073-087 90 87

Ann-Charlotte Järnström

Eva Lidslot

Processledare - utlånad till Kommun-FVM

Tel. 070-257 57 10

Ann-Charlotte Järnström

Martina Berglin

Processledare - Digitala hjälpmedel i samverkan (Socialtjänst)

Tel. 073-389 06 98

Senast publicerad