VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kontakt

Övergripande och Regional utveckling

Direktör VästKom

Erik Lindskog

076-135 10 70

Administratör | Kommunikatör | VD-assistent

Johanna Hansson

073-901 60 15

Hanterar även mailboxen info@vastkom.se

Välfärdsutveckling

Strateg Nära vård

Malin Swärd

0730-65 33 57

Processledare Nära vård

Angela Olausson

073-030 62 42

Processledare Psykisk hälsa

Catharina Sundström

073-322 13 48

Länssamordnare Suicidprevention

Alexandra Nordström

073-539 69 79

Digital verksamhetsutveckling

Processledare Elevhälsa

Anna Lindelöf

073-037 53 38

Program Millennium Option 1

Huvudprojektledare Program Millennium

Ann-Charlotte Nyrén

073-712 27 44

Klinisk Expert - Kommunal Primärvård

Lille Callerud

076-111 55 46

Delprojektledare - Support och Förvaltning

Annelie Amigelius

073-536 40 94

Delprojektledare - Teknik

Fredrik Holm

070-813 91 56

Senast publicerad