VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Projektadministratör - tillträde snarast!

 Vill du bidra till vårdens digitalisering i Västra Götaland?


Hälso- och sjukvårdens digitalisering är väsentlig för att kunna ge invånarna en god vård vilket inkluderar hälsa, vård och omsorg som bedrivs i kommunal regi. Västra Götalandsregionen (VGR) arbetar med ett långsiktigt utvecklingsarbete där Programmet Millennium utgör ett nav genom införandet av ett IT-system som ska nyttjas av regionen, kommuner och privata vårdgivare. Målet är att tillhandahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö som kan möta behov och krav i nutid och framtid.

Införandet sker etappvis under flera år i programform och regionen ska parallellt bygga upp, organisera och ansvara för drift, support och förvaltning av systemet.

VästKom – Kommun-FVM, kommunernas koordinerande part

För att hantera samarbetet mellan de 49 kommunerna och regionen har VästKom fått i uppdrag att driva och koordinera arbetet. Det gör VästKom via projektet Kommun-FVM som sköter dialogen med kommunerna och med regionen, programmet och leverantören.

Kommun-FVM rekryterar verksamhetsexperter från de 49 kommunerna som designar systemet och håller i förberedelser för mottagandet i respektive område. Kommun-FVM stödjer regionen i att ta höjd för det kommunala perspektivet i förberedelser, utformning och utrullning inom alla sakområden, kliniska, tekniska, ekonomiska och organisatoriska.

VästKom stödjer också kommunerna i länsövergripande samverkansfrågor utanför Program Millennium.

Den vi behöver

Vi söker en Projektadministratör med hög professionalitet och erfarenhet från olika projekt och kanske även projektroller. Du behöver ha förståelse för att arbetet bedrivs i ett program, med många projekt som behöver hållas samman.

Vi söker dig som är proaktiv, erfaren, ser och förstår och kan ta egna initiativ för att skapa struktur, ordning och reda. Du har förmåga att betrakta helheten, prioritera och bidra där det behövs. Du kommer att stödja både projekt och enheten digitalisering även om ditt huvudsakliga fokus ligger i att säkerställa att Kommun-FVM har det stöd som krävs för att det ska fungera för alla inblandade.

Du är också behjälplig till projektmedlemmarna, bistår med administrativt stöd i relationen till VGR och de 49 kommunerna.

Ditt uppdrag

I rollen som Projektadministratör ansvarar du för;

  • Att ge proaktivt administrativt stöd till det löpande projektarbetet.
  • Att bidra till struktur vad gäller såväl arbete som informationshantering.
  • Att utgöra den administrativa noden i projektets kontakter med alla intressenter så som programkontor, kommuner, förbund m.fl.
  • Att alla grundförutsättningar, så som mallar, arenor för dialog etcetera hålls levande och uppdaterade.
  • Uppföljning - ekonomisk och administrativ.
  • Att ge proaktivt administrativt stöd till det löpande projektarbetet.

Dina kvalifikationer

Du har en utbildningsbakgrund och en erfarenhet som gör att vi bedömer dig kvalificerad för uppdraget.

Din förmåga

  • Du är lösningsorienterad och har förmåga att se helheter och göra prioriteringar.
  • Du är trygg i förståelsen för vad du själv bär med dig för erfarenheter samtidigt som du är öppen och intresserad av andras perspektiv och bidrag.
  • Du har förmåga att vara en av alla aktörer i ett stort och komplext program med många beroenden och där antalet intressenter är omfattande.

Språkkunskaper

  • För att kunna fullgöra arbetet krävs svenska på fullständigt professionell nivå och engelska på begränsad nivå.

Omfattning

1 tjänst
Heltid 100%
Projektanställning 2 år med möjlighet till förlängning

Tillsättning

Omgående, enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande.

Skicka din ansökan och CV snarast, dock senast 1 februari 2023.
Ansökan skickas med e-post till rekrytering@vastkom.se

Frågor om rollen

Monica Edgren, Projektledare Kommun-FVM - tfn 073-712 27 44
Karl Fors, Enhetschef Digitalisering - tfn 072-566 30 70

Frågor om rollen

Monica Edgren
Projektledare Kommun-FVM

E-post. monica.edgren@vastkom.se
Tel. 073-712 27 44

Karl Fors
Enhetschef Digital verksamhetsutveckling

E-post. karl.fors@vastkom.se
Tel. 072-566 30 70

Senast publicerad