VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Firmatecknare

På styrelsemötet 3 september 2019 beslutades att VästKoms firma tecknas av Axel Josefson, Malin Carlsson samt VästKoms VD Ann-Charlotte Järnström, två i förening.

Styrelsen har sedan tidigare beslutat att Ann-Charlotte Järnström ensam tecknar VästKoms firma för löpande förvaltningsåtgärder.

Senast publicerad 2020-08-20


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084