VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kallelser och protokoll

Här finns aktuella kallelser, dokument samt protokoll och minnesanteckningar från möten där VästKom är sammankallande. I arkiven ligger äldre dokument som finns publicerade på vastkom.se.

Dokumenten finns även publicerade på andra sidor på denna webbplats med kompletterande information och hänvisningar till dokumenten.

Styrelsen VästKom

Digital välfärdsutveckling

Välfärdsutveckling

Minnesanteckningar från VVG finns på webbplatsen för vårdsamverkan i Västra Götaland.

Senast ändrad 2020-08-20


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084