Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Ersätta fax av slutanteckningar med NPÖ

Informationsöverföring av slutanteckningar i samband med samordnad vård- och omsorgsplanering sker ibland genom faxmeddelanden. Många kontakter sker även via telefon. Nuvarande hantering uppfyller inte kraven på säker meddelandehantering och patientsäkerhet, då faxmeddelanden i huvudsak skickas okrypterat över internet. Patientsäkerheten äventyras även då information kan skickas till fel mottagare. Fax är tidskrävande för personalen och medför ofta även dubbellagring av handlingar.

Vårdcentraler i Västra Götaland
Vårdsamverkansområden
Vårdsamverkansområden i Västra Götaland Vårdsamverkan

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131