Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nyhetsarkiv NPÖ


  • Funderar din kommun på att bli producent till NPÖ?
    Hur tänker kommuner kring att bli producent till NPÖ? Finns intresse? Varför? Vilka informationsmängder? Hur gör andra? Vad erbjuder leverantörerna till de som vill samverka?

  • SIMBA effektiviserar hantering av epikriser
    SIMBAs samordningsgrupp har tagit beslut om att tillgängliggöra epikriser via NPÖ från och med den 1 januari 2019.

  • Sluta faxa handlingar som finns i NPÖ
    NU-sjukvården har slutat faxa handlingar som finns i NPÖ till kommunerna i samband med utskrivning från slutenvården. Inventering pågår för att inventera förutsättningar för att även sluta faxa till primärvården. Merparten av de privata vårdgivarna är på gång att ansluta sig vilket är förutsättningen för att ta bort fax-hanteringen även till denna målgrupp.

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131