Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Spridningskonferens EHDV

Är du intresserad av Elevhälsodata väst och vill veta mer? Anmäl dig till spridningskonferensen. Du kan delta både fysiskt och digitalt.

Den 20 mars klockan 13.00 startar spridningskonferens för Elevhälsodata väst, (EHDV).

Elevhälsodata väst är en nystartad databas som med hjälp av digitala elevhälsoenkäter samlar och tillgängliggör data om barn och ungas hälsa och livsvillkor. EHDV har tagits fram i samarbete mellan VGR, Uddevalla kommun och Göteborgs stad och finns nu tillgängligt för samtliga kommuner och friskolor som använder sig av journalsystemen Prorenata och PMO inom Västra Götaland.

Syftet med databasen är att bidra till en fördjupad kunskap om barn och ungas hälsa samt möjliggöra behovsanalys och kunskapsbaserade insatser. Data samlas in via digitala elevhälsoenkäter för grundskolan och gymnasieskolan och presenteras i form av statistik.

Anmäl dig för fysiskt deltagande på konfernsen Länk till annan webbplats.

Anmäl dig och se konferensen digitalt Länk till annan webbplats.

 


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131