Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nyhetsarkiv


 • Förlängd dispens från E-hälsomyndigheten
  E-hälsomyndigheten har beslutat att ge förlängda dispenser för inloggning i E-hälsomyndighetens tjänster med SITHS-kort som inte uppnår tillitsnivå 3.

 • SAMSA - nya lathundar publicerade
  Lathundarna "Generell lathund" samt "Lathund för SIP" är uppdaterade utifrån nya versionen av SAMSA som installerades den 7:e december.Lathundar - VästKom (gitsvg.se) Länk till annan webbplats.

 • SAMSA IT-tjänst - Uppdatering av certifikat
  Denna nyhet berör ej de datorer som administreras av VGR-IT såsom sjukhus och Närhälsan då detta ingår i den ordinarie hanteringen av dessa datorer.
  -
  Följande åtgärd behöver göras av IT-enhet eller supportavdelning: Information är skickad till kommunernas IT-enheter.Västra götalandsregionen ska uppdatera giltigheten på certifikat i SAMSA IT-tjänst i början på februari 2022. Inför detta ska datorer som används till att nå SAMSA IT-tjänst uppdatera sina lokala certifikat från Inera rörande SITHS PKI identifieringstjänst.För att få full funktionalitet och att användare skall slippa se felmeddelanden rörande certifikatfel installeras uppdaterade certifikat enligt beskrivning.

 • Save the Date! 24 maj 2022
  Återigen planeras konferensen Digitalisering i praktiken inom hälsa, vård och omsorg. Temat för 2022 är - Krav och möjlighet att ta del av information

 • Uppdatering av SAMSA är utfört och klart 7/12 kl20.00
  Från klocka 20.00 ikväll går det återigen att logga in och använda SAMSA IT-tjänst

 • Utbildningsmiljön i SAMSA är uppdaterad
  Utbildningsmiljön i SAMSA är uppdaterad och har nu nästa version av SAMSA IT-tjänst, 1.0.7.100

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131